Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Stowarzyszenie Rodzin KatolickichSprawozdanie z działalności koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pryz parafii p.w. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim
W maju 1998r. podczas mszy św. W kościele p.w. bł. Michała Kozala pan dr Henryk Góra, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Gdańskiej przedstawił założenia i cel organizacji oraz zachęcił do zorganizowania koła w Pruszczu Gdańskim.
Po mszy św. Deklarację wypełniło kilkanaście osób. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd w następującym składzie:

przewodniczący – Jan Malek
sekretarz – Zenon Przegienda
skarbnik – Maria Góralska
Spotkania członków ustalano w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Ks. proboszcz Jerzy Pobłocki poświęcił figurę Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewa, emblemat Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich a Pruszczu Gdańskim, wykonaną przez Ryszarda Prilla.
10 stycznia 1999r. w salce na plebanii odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe członków koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, reprezentantów ruchów katolickich działających na terenie Pruszcza oraz grup działających na terenie naszej parafii. Stały się tradycją spotkania opłatkowe, które wzbogacały dziecięce zespoły wystawiające jasełka o Bożym Narodzeniu oraz chór parafialny. Piękne dekoracje sali przygotowują Anna i Ryszard Prill.
Z inicjatywy Rady Koordynacyjnej Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich, w Gdańskim Dworze Artusa odbywają się co roku spotkania opłatkowe na czele z metropolitą gdańskim arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, w których uczestniczą członkowie naszego koła.
Pierwszym pomysłem działalności koła była „kawiarenka”, do której po niedzielnych mszach zapraszano wszystkich chętnych na świeże ciasto i kawę podaną przez członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ofiary zebrane z tej działalności przeznaczono na organizację chóru kościelnego, mikołajki dla dzieci oraz akcję letnią dla dzieci.
Po jakimś czasie zrezygnowano z tej działalności.
22 listopada 1999r. w dniu św. Cecylii patronki chórów parafialnych nastąpiła w kościele inauguracja chóru parafialnego z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Poprowadził i nadal prowadzi chór p. Grzegorz Borsuk.
12 sierpnia 2000r. zorganizowano na terenie parafii ognisko dla rodzin. Dzięki sponsorom były kiełbaski, napoje, pieczywo; organizowano zawody sportowe i zabawy ruchowe dla dzieci. Do chwili obecnej ogniska cieszą się dużą popularnością.
Po śmierci Jana Pawła II podjęto prowadzenia „czuwania fatimskiego”, każdego 13. dnia miesiąca od maja do października. Po wieczornej mszy św. następowało wystawienie Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynał się różaniec i adoracja zakończona o godz. 20:00 eucharystią, która kończyła się odśpiewaniem apelu jasnogórskiego. Msze św. wzbogacały pieśni wykonane przez nasz chór parafialny. W tym roku po raz drugi podjęto się „czuwania fatimskiego”.
Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych w Centrum w Matemblewie oraz w pielgrzymkach.
Po raz piąty już zorganizowano dla parafian zabawę karnawałową. Uzyskany dochód przeznaczono na ognisko. Zabawy te cieszą się coraz większą popularnością.
Rada Gdańskich Ruchów Katolickich przyznała odznaczenie Pro Ecclesia et Populo w roku 2007 Janowi Malkowi, a w 2005 roku Grażynie Sidorowicz, które wręczył w Dworze Artusa ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki