Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Chór ParafialnyChór parafialny powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w roku 1999. Inauguracja działalności miała miejsce 22 listopada - w dniu św Cecylii, patronki muzyki. Od tego czasu chór regularnie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach parafii i miasta. Bierze również udział w najważniejszych wydarzeniach Pomorza - śpiewaliśmy między innymi w czasie uroczystości związanych z 25 rocznicą powstania Solidarności. Członkowie zespołu współuczestniczą, poprzez śpiewanie w Zjednoczonych Chórach, we wszystkich uroczystościach diecezjalnych takich jak: Święcenia Kapłańskie, odpust w parafii św Wojciecha, uroczystość św Cecylii, wspólny opłatek chórów z całej diecezji.. W okresie świąt Bożego Narodzenia chór, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, organizuje koncert kolęd połączony z opłatkiem dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.
Z inicjatywy dyrygenta chóru p. Grzegorza Borsuka na uroczystość konsekracji kościoła powstał hymn parafii poświecony błogosławionemu Michałowi Kozalowi. Muzykę do tekstu p. Haliny Rybkowskiej skomponował prof. Krzysztof Olczak. Utwór na chór mieszany, sopran i organy został wykonany w dniu 1 października 2000 z udziałem światowej sławy sopranistki Małgorzaty Armanowskiej.
Chór bierze również regularny udział w Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie oraz w organizowanym w Straszynie Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie”. Impreza organizowana pod patronatem Starosty Gdańskiego i Gminy Pruszcz Gdański obejmuje swoim zakresem wszystkie przejawy aktywności kulturalnej w regionie. Chór parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim dwukrotnie prezentował na tym festiwalu pieśni o charakterze religijnym.
Prowadzimy ożywioną współpracę z sąsiednimi parafiami Chór gościnnie występował w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św w Pruszczu Gdańskim, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim, Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, św. Faustyny Kowalskiej na Rotmance. Kolejnym godnym odnotowania wydarzeniem w pracy naszego chóru był udział w Mszy radiowej transmitowanej z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla ludzi morza oraz oprawa muzyczna mszy święte w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie.
Z inicjatywy pani Haliny Rybkowskiej zapoczątkowany został festiwal chórów powiatu gdańskiego,, Jesienne śpiewnie”. Idea ta została podjęta przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin oraz proboszcza tutejszej parafii księdza kanonika Jerzego Pobłockiego. W przygotowanie imprezy aktywnie włącza się również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz chór parafialny. Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce miała miejsce w dniu 21 listopada 2004. Do wspólnego śpiewania zostali zaproszone zostały chóry z najbliższych okolic Pruszcza Gdańskiego: z Kolbud, Wiśliny, Rotmanki, Łęgowa.. Oprócz prezentacji własnego dorobku zjednoczone chóry wspólnie wykonały dwa polskie hymny: Gaude Mater oraz Boże coś Polskę W kolejnym roku, roku śmierci Jana Pawłą II, w programie przeznaczonym do wspólnego śpiewania znalazła się Barka w opracowaniu nauczyciela PSM w Kartuzach mgr Anny Baranowskiej. W roku 2006 festiwal Jesienne śpiewnie zaszczycił swoją obecnością kanclerz kurii metropolitarnej w Gdańsku ksiądz Stanisław Zięba. Słowa skierowane do chórzystów umocniły nasze przekonanie, że jest to inicjatywa potrzebna i niezwykle wartościowa.
Chór spotyka się regularnie dwa razy w tygodniu ( poniedziałek, środa godz. 20.00) w domu parafialnym przy parafii Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w nasze dzieło do wspólnego śpiewania na Chwałę Bożą. Znajomość nut nie jest konieczna- wystarczą dobre chęci i wytrwałość.


 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki