Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Ogłoszenia parafialne

 

 

Numer  konta  bankowego  parafii  jest  na  stronie  KONTAKT

 

 

 

    II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego  23  IV  2017 r.

 

1.  Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

     najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie

     kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia,

     za łaskę sakramentu pokuty!? Warto w tym miejscu przytoczyć słowa

     Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Łagiewnikach; „Trzeba przekazywać

     światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat  znajdzie pokój,

     a  człowiek szczęście! Bądźcie  świadkami  miłosierdzia.”

   

2. Dzisiaj  na  godz.  15.00,  zapraszamy  wszystkich  do  Kościoła  na

    Godzinę Miłosierdzia Bożego.  

   

3. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego,

    będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św.

   Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca

    skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy

    dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św.

    Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami.

    Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego

    wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Przykładnie   i

    wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym  i  Ewangelii.

    

4. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty.

    Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje.  Będziemy się  modlić  o

    błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne zbiory,  i  o to, by

    nikomu  na  świecie nie  brakowało chleba.

 

5. Dziękuję Rodzinom  zadeklarowanym za  dokonywanie  wpłat  na  program

    Caritasu Polska  „ Rodzina  Rodzinie.” Pierwszą ratę do końca kwietnia można

    wpłacać na konto,  lub  w  kopertach  z  nazwiskiem na tacę.

   

6. Za dwa tygodnie będziemy przeżywać Święto Patronalne Archidiecezji

    Gdańskiej oraz jubileusz 25-lecia powstania naszej archidiecezji i metropolii.

    Zapraszamy serdecznie na Uroczystą Mszę Świętą sprawowaną z tej okazji na

    Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku pod przewodnictwem Przedstawiciela

    Ojca Świętego Franciszka – Arcybiskupa Salvatore Pennacchio – Nuncjusza

    Apostolskiego w Polsce - w niedzielę 7 maja o godz. 12.00.

 

7. Pod chórem  jest  nowy  numer „ Gościa  Niedzielnego.”   z  kasetą

     oraz  tygodnik  „ Idziemy ” 

 

8.  W  minionym  tygodniu  odeszli  do  Pana  po  wieczną  nagrodę:   

      + Eugeniusz  Kutrzeba  lat  88,   + Janina  Wenderlich  lat  85.

     Zmarłych  polećmy  Miłosierdziu  Bożemu.   Wieczny odpoczynek…..

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki