Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Ogłoszenia parafialne

 

 

Numer  konta  bankowego  parafii  jest  na  stronie  KONTAKT

 

 

 

 

                                2  Niedziela Zwykła                              15  I  2017 r.

 

1. Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból

    rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i

   zarobków. Otoczmy ich modlitwą, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwień

   i starajmy się wybaczyć wszystkie urazy i nieporozumienia, które narosły przez

   czas rozłąki. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego

   życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, by uczyć się rozumieć

   innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

 

2. Dzisiaj w niedzielę 15  stycznia, po  Mszy św. o godz. 18.00, w naszej parafii,

    odbędzie się  koncert połączonych chórów;  Nauczycielskiego pod dyrekcją

    Teresy Pabiańczyk, oraz chóru „ Kozal” pod dyrekcją Agnieszki Długołęckiej.

     W programie zostaną zawarte najpiękniejsze znane i  mniej znane kolędy  i

     pastorałki

 

3. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień

    Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym

    czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co

    w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli

    jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze

    relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie

    nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

    Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. 

 

4.  Dla  rodziców  dzieci przygotowujących  się  do  I  Komunii  świętej, 

     W  dzisiejszą  niedzielę  15  stycznia,  o godz. 15.00,  spotkania  nie  odbędzie. 

 

5. W  środę  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godz. 18.00.

 

6. W  każdy czwartek Godzinki do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15

 

7. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia

    Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych

    Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle

    im zawdzięczamy!  Niech  naszym  podziękowaniem  będzie modlitwa,

    ofiarowana  Komunia Święta  i  serdeczna pamięć.

 

8.  Pod  chórem do  nabycia  jest  nowy  numer „ Gościa  Niedzielnego.”

     oraz  tygodnik  „ Idziemy ” 

 

9. W minionym  tygodniu  odszedł do Pana po wieczną nagrodę,;

    + Zenon  Przegienda  lat  79.  Zmarłego  polećmy  miłosierdziu  Bożemu.

 

 

 

 

                               Niedziela  Chrztu  Pańskiego                          8  I  2017 r.

 

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także

    gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia

    Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu

    roku. Jednak tradycyjnie śpiewamy kolędy do 2 lutego, czyli do święta

    Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które

    bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa

    samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

2. Wspominając dzisiaj Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym

    chrzcie, który jest początkiem i  fundamentem naszego chrześcijańskiego życia.  

    W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego  i 

    dar  Bożej  miłości.  Zostaliśmy  też  włączeni  do  wspólnoty  Kościoła.

    Przyjęcie  chrztu  jest dla nas  jednocześnie wielkim zobowiązaniem  do 

    coraz  większego  upodabniania  się do Chrystusa  zgodnie  z  Jego  nauką.

    Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar

    dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności

    za budowanie Kościoła na ziemi.

 

3. W  środę  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godz. 18.00.

 

4. W  każdy czwartek Godzinki do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15

 

5. Dla  rodziców  dzieci przygotowujących  się  do  I  Komunii  świętej, 

    W  przyszłą  niedzielę  15  stycznia,  spotkania   nie będzie z  powodu  ferii. 

 

6. W przyszłą  niedzielę 15  stycznia, po  Mszy św. o godz. 18.00, w naszej parafii,

    odbędzie się  koncert połączonych chórów;  Nauczycielskiego pod dyrekcją

    Teresy Pabiańczyk, oraz chóru „ Kozal” pod dyrekcją Agnieszki Długołęckiej.

     W programie zostaną zawarte najpiękniejsze znane i  mniej znane  kolędy  i

     pastorałki

 

7.  Przy wyjściu  jest  do  nabycia  nowy  numer „ Gościa  Niedzielnego.”

     oraz  tygodnik  „ Idziemy ”   i  „Osserwatore  Romano.”

 

 

   

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki