Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Ogłoszenia parafialne

 

 

Numer  konta  bankowego  parafii  jest  na  stronie  KONTAKT

 

 

 

 

                     VI   Niedziela  Wielkanocna                           21  V  2017 r.

 

1. Kroczymy przez maj z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś,

    w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to

    misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie

    sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie

    się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Boga Najwyższego, który

    zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza

    wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi.

    Właśnie w ten sposób stajemy się  solą  dla  ziemi,  nadajemy właściwy sens

    naszej  doczesności.

 

2. W  dzisiejszą  niedzielę  21  maja,  dla  rodziców  i  dzieci

     przygotowujących  się  do  I  Komunii  świętej,  zostanie  odprawiona

     dodatkowa  Msza św.  o  godz.  14.00.  Obecność  obowiązkowa.

 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane codziennie  po  Mszy św.

     o godz. 18.00. Natomiast w niedzielę majowe przed Mszą św.  o  godz. 17.30

 

4. W  każdy czwartek Godzinki do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15

 

5. W  piątek,  26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej

    pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już

    do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas

    której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi,

    będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce,

    będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

 

6. W  tym  roku  procesja  Bożego  Ciała,  uda  się  ulicami;  Orzeszkowej,

  Sienkiewicza, Kasprowicza, Goplany,  Mazepy,  Beniowskiego,  Rzewuskiego.     

 

7. Pod chórem  jest  nowy  numer „ Gościa  Niedzielnego.”

     oraz  tygodnik  „ Idziemy ” 

 

8. W  minionym  tygodniu  odszedł do  Pana  po  wieczną  nagrodę:

    + Zygmunt Grędziński  lat  88.

    Zmarłego  polećmy  Miłosierdziu  Bożemu.    Wieczny  odpoczynek....

 

 

                             V   Niedziela  Wielkanocna                    14  V  2017 r.

 

1. Dziś  w piątą  niedziela  Wielkanocy,  gromadzimy  się  na  Eucharystii, która

    jest darem  nieskończonej  miłości Boga. Możemy    przyjąć i  pozwolić  by 

    przemieniała  nas  wewnętrznie  i  czyniła  coraz  bardziej  podobnymi  do

    Chrystusa. Jesteśmy  zaproszeni,  by  już  tu  na  ziemi,  zacząć  wchodzić  w 

    świętą  rzeczywistość  Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielka na tej drodze jest

    dla  nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy

    go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię,

    trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

 

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane codziennie  po  Mszy św.

     o godz. 18.00. Natomiast w niedzielę majowe przed Mszą św.  o  godz. 17.30

 

3. W  każdy czwartek Godzinki do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15

 

4. W  przyszłą  niedzielę  21  maja,  dla  rodziców  i  dzieci

     przygotowujących  się  do  I  Komunii  świętej,  zostanie  odprawiona

     dodatkowa  Msza św.  o  godz.  14.00.  Obecność  obowiązkowa.

 

5. Przypominamy  też  że  jedno  z  przykazań  kościelnych,  nakazuje

    przynajmniej  doroczną  spowiedź  i  przyjęcie  Komunii  Świętej  w  czasie 

    wielkanocnym.  Jest  to  niezbędne  minimum  życia  sakramentalnego 

    i  jego  niezachowanie  jest  poważnym  zaniedbaniem  moralnym.

 

6. Pod chórem  jest  nowy  numer „ Gościa  Niedzielnego.”

    oraz  tygodnik  „ Idziemy ” 

 

8. W  minionym  tygodniu  odeszli  do  Pana  po  wieczną  nagrodę: + Czesław 

    Wenta  lat  65,  + Waldemar Siedlec  lat  60,  + Stanisław Zacharzewski  lat  65,

    + Waleria  Damrosz  lat  89.      Zmarłych  polećmy  Miłosierdziu  Bożemu.

       Wieczny  odpoczynek....

 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki