Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Kontakt


Parafia Rzymskokatolicka bł. Michała Kozala Biskupa BM
tel. 0 58 682 33 60
83-000  Pruszcz Gdański,  ul. Orzeszkowej 5

bkozalapr@diecezja.gda.pl

 

 

Informujemy, iż na podstawie

● ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kultu religijnego w wysokości do 6% dochodu ,
● natomiast na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na cele kultu religijnego w wysokości 10% dochodu.
Darowizny te można odliczyć od dochodu pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty na rachunek bankowy parafii
 
Konto  Bankowe  Parafii  na  które  można  wpłacać darowizny
 
                             Parafia Rzym-Kat. pw. Bł. Michała Kozala
                                                ul. Orzeszkowej 5
                                           83-000  Pruszcz Gdański
         Nr. konta;  68 1160 2202 0000 0000 5353 2813
       z dopiskiem – Darowizna  na  cele kultu  religijnego
 
 

 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki