Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Duszpasterze

 

Ks. Kanonik mgr Krzysztof Sroka, proboszcz

ur. 21. 03. 1971 r. w Pszczółkach, św.  22. 06. 1996 r. w Gdańsku.
Od 17.11.2019 r. ustanowiony proboszczem parafii pw. Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim. Kanonik honorowy Kapituły Staroszkockiej w Gdańsku Stare Szkoty. 
Poprzednio w latach 2017 - 2019 był Zastępcą Dyrektora Caritas Polska w Warszawie. 
Tel.  Parafialny  ( 58 ) 682 33 60

 
Ks. mgr  Paweł  Lemańczyk

ur.  02. 11. 1982 r.   wyświęcony  01. 06. 2013 r.
Od  01. 07. 2016 r. w tutejszej parafii, poprzednio w parafii;    Św. Wojciecha w Gdańsku Św.- Wojciechu.

 
Ks. mgr  Stanisław  Fyda

ur.  07. 02. 1971 r.   wyświęcony  17. 06. 2000 r.
Od  01. 07. 2016 r. w tutejszej parafii,  poprzednio w parafii;   Św.  Maksymiliana Kolbego w Strzebielinie.

Ks. mgr  Wojciech  Kuliński 

ur.  19. 07. 1984 r.  wyświęcony.  18. 06. 2011 r.
Od  01.07. 2019 r. w tutejszej parafii, poprzednio w parafii   Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance.
 
Emeryt - Ks. Kanonik  Jerzy Pobłocki

ur. 11. 10. 1947 r. w Gdańsku, św.  29. 10. 1972 r.
Pierwszy proboszcz  parafii pw. 
Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim. Budowniczy kościoła. Kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej. Od 17.11.2019 r. emeryt rezydujący przy parafii.

Wykaz  Księży Wikariuszy pracujących w parafii pw.

Bł. Michała Kozala BM. w Pruszczu Gdańskim  od  roku 1988.

 

NAZWISKO         I  IMIĘ

DATA URODZENIA

DATA ŚWIĘCEŃ

CZAS PRACY W PARAFII BŁ. MICHAŁA KOZALA 

Ks. Piotr Tworek

25.08.1962

15.05.1987

01.01.1988  do 24.06.1993

Ks. Zdzisław Berliński

14.11.1948

23.01.1983

01.07.1988  do 23.06.1990

Ks. Andrzej Wilczewski

01.07.1964

19.05.1990

23.06.1990  do 01.07.1995

Ks. Andrzej Kosowicz

18.11.1958

17.05.1986

24.06.1993  do 27.06.1996

Ks. Tomasz Czerniawski

19.04.1965

21.05.1994

01.07.1995  do 01.11.1996

Ks. Marcin Czeropski

21.07.1970

27.05.1995

01.07.1995  do 26.06.1999

Ks. Jarosław Olewnik

02.02.1964

22.05.1993

27.06.1996  do 20.04.2006

Ks. Wojciech Paszko

25.12.1969

21.05.1994

26.06.1997  do 01.08.2005

Ks. Andrzej Lignowski

25.10.1971

20.06.1998

26.06.1999  do 28.06.2003

Ks. Mieczysław Aszyk

16.02.1969

22.06.1996

28.06.2003  do 24.06.2006

Ks. Krzysztof  Sroka

21.03.1971

22.06.1996

01.08.2005  do 01.07.2010

Ks. Mirosław Wierzchowski

08.07.1964

27.05.1990

01.08.2006  do 10.04.2007

Ks. Grzegorz  Kreft

05.10.1968

22.06.1996

01.08.2006  do  01.09.2009

Ks. Krzysztof  Nowak

06.02.1970

22.06.1996

20.08.2007  do  01.07.2012

Ks. Bartłomiej Wittbrodt

25.07.1980

24.06.2006

01.09.2009  do 01.07.2013

Ks. Mateusz  Warmijak

06.02.1972

19.06.1999

01.07.2010  do  01.07.2013

Ks. Sławomir  Czalej

23.12.1971

20.06.1998

01.07.2012  do 01.07.2016

Ks. Robert  Mogiełka

20.07.1967

27.05.1995

01.07.2013  do 25.08.2016

Ks. Marek Krampa

18.12.1965

06.06.1992

01.07.2013  do 01.07.2016

Ks. Paweł  Lemańczyk

02.11.1982

01.06.2013

01.07.2016  -  nadal

Ks. Stanisław  Fyda

07.02.1971

17.06.2000

01.07.2016  nadal

Ks. Adam Milewski

09.02.1975

17.06.2000

01.07.2016 do 01.07.2019    

Ks. Wojciech     Kuliński 

19.07.1984

18.06.2011

01.07.2019  -  nadal

 

 

 

         KSIĘŻA   KTÓRZY  POCHODZĄ  Z  NASZEJ  PARAFII.


Ks. Sutkowski  Wacław  ur. 4  XII  1955 r.  wyświęcony 20  V  1988 r. 

       Obecnie  jest  Proboszczem  w  parafii  niedaleko  Mińska.

                         

Ks.  Niemczyk  Wojciech   ur.  20  IV  1967 r   św.  21  V  1994 r.  Obecnie 

       jest  Proboszczem  w  parafii  Matki Boskiej Fatimskiej  w  Kąpinie.

                      

Ks.  Piotrowski  Jarosław  ur.  20  XI  1969 r.  św.  27  V  1995 r.  Obecnie

        jest   Proboszczem  w  parafii  pw. Św. Wawrzyńca  w Gdyni.

 

Ks.  Piotrowski  Aleksander  ur.  30  IV  1974 r.  św.   17  V  2000r.

       Obecnie  pracuje w parafii  pw. Św.  Floriana  w  Kolbudach.


Ks. Lampart  Piotr  ur. 5  II  1982 r.  św. 23  VI  2007 r. Obecnie  pracuje 

       w  parafii   pw.  N.M.P. Królowej Polski  w Gdyni

 

Ks. Siedlec  Marek  ur. 2  I  1985 r.  św. 18  VI  2011 r. Obecnie  pracuje 

       w  parafii   pw.  Św. Franciszka  Ksawerego  w  Przywidzu.

 

Ks. Strzałkowski  Paweł  ur. 1  VI  1991 r.  św.  19  V  2018 r. Obecnie

         pracuje w  parafii  pw. Św. Jana z  Kęt  w  Rumii - Janowie.SIOSTRY  ZAKONNE  KTÓRE  POCHODZĄ  Z  NASZEJ  PARAFII.


S.  Szymichowska  Czesława  Imię zakonne  Edyta Maria

     ur. 1  VIII  1952 r.  Zgromadzenie  Sióstr  Klarysek  Kapucynek

     w  Przastnyszu.  Zakon ten jest  klauzurowo – kontemplacyjny. 

     Śluby  wieczyste  22  IV  1979 r. Obecnie  przebywa  w Brwinowie.

    

S.  Kiedrowska  Maria  Imię zakonne  Emanuela  ur. 1  X  1955 r. 

     Zgromadzenie  Sióstr  Dominikanek. Śluby  wieczyste   27  VII  1984 r. 

     Obecnie  pracuje w Domu  Specjalnej Troski  w  parafii  Mielrzyn

                         

S.  Fijałkowska  Danuta  Imię zakonne  Rafaela  ur. 4  V  1969 r.

     Zgromadzenie  Sióstr  Wynagrodzicielki  Najświętszego  Oblicza 

     Śluby  wieczyste  2  VIII  2002 r. Obecnie  pracuje w  Szkole  i  w

     przedszkolu w Błaszkach  diecezja  Kaliska

     

S.  Piłat  Małgorzata  Imię zakonne  Alberta  ur. 26  VI  1981 r.

     Zgromadzenie  Sióstr  Serafitek,  Śluby  wieczyste  11  VIII  2009 r.

     Obecnie  pracuje  w  szpitalu  w  Poznaniu.

    

   


 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki