Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Poczet Papieży1. Święty Piotr
Urodzony w Betdesaida w Galilei. Otrzymał od Jezusa najwyższą władzę papieską dla przekazania swoim następcom. Ustanowił pierwsze reguły dla kleru. Zaaresztowany, chciał być ukrzyżowany głową w dół. Zmarł 29.VI.67 r.

2. Święty Linus
Urodzony w Wolterra. Wybrany w 67 r. zmarł 23.IX.76 r. Pochowany obok Św. Piotra. Wyświęcił pierwszych 15 biskupów. Podczas jego pontyfikatu zostali umęczeni Marek i Łukasz.

3. Święty Anaklet
Rzymianin. Wybrany w 76 r. zmarł w 88 r. Męczennik. Ustalił normy regulujące wyświęcanie biskupów.

4. Święty Klemens
Rzymianin. Męczennik. Wybrany w 88 r. zmarł w 97 r. Cesarz Trajan zesłał go na wygnanie do Pontui i kazał go wrzucić do morza z kotwicą zawieszoną u szyi.

5. Święty Ewaryst
Grek. Wybrany w 97 r. zmarł w 105 r. Z powodu ciągle wzrastającej liczby chrześcijan podzielił miasto na parafie. Ustanowił siedem pierwszych diakonatów, które powierzył starszym kapłanom. Diakonaty te uważane są za początek obecnego Kolegium Kardynalskiego.

6. Święty Aleksander I
Rzymianin. Wybrany w 105 r. zmarł w 115 r. Wprowadził użytek wody święconej w kościele.

7. Święty Sykstus I
Rzymianin. Wybrany w 115 r. zmarł w 125 r. Pochowany w Alatri (Frosinone) wydał nakaz aby przedmioty używane podczas Mszy Św. były dotykane jedynie przez kapłanów.

8. Święty Telesfor
Grek. Męczennik. Wybrany w 125 r. zmarł w 136 r. Jemu zawdzięcza się kompozycję hymnu "Gloria in Excelsis Deo. Ustanowił on post w czasie siedmiu tygodni poprzedzających Wielkanoc. Wydał też nakaz aby w Noc Bożego Narodzenia każdy ksiądz mógł odprawić trzy msze.

9. Święty Igino
Ateńczyk. Męczennik. Wybrany w 136 r. zmarł w 140 r. Ustalił hierarchię duchowieństwa. Zarządził by przy chrzcie dziecka byli obecni ojciec i matka chrzestna, którym powierza się obowiązek skierowania go na drogę życia chrześcijańskiego.

10. Święty Pius I
Urodzony w Akwilei. męczennik. Wybrany w 140 r. zmarł w 155 r. Przypisuje mu się ustalenie daty Wielkiejnocy na niedzielę po pełni marcowej.

11. Święty Anicent
Urodzony w Syrii. Męczennik. Wybrany w 155 r. zmarł w 166 r. Potwierdził ostatecznie termin Wielkiejnocy.

12. Święty Soter
Urodzony w Fondi. Męczennik. Wybrany w 166 r. zmarł w 175 r. Zwany był papieżem miłosierdzia. Podkreślił, że małżeństwo jest sakramentem i nie jest prawomocne jeśli nie zostanie uświęcona przez kapłana.

13. Święty Eleuteriusz
Urodzony w Nikopoli w Epirze. Męczennik Wybrany w 175 r. zmarł w 189 r. Zniósł pewne obyczaje spożywania żydowskich potraw. Wysłał swoich legatów Fugazjusza i Damiana w charakterze misjonarzy do Bretanii.

14. Święty Wiktor I
Urodzony w Afryce męczennik. Wybrany w 189 r. zmarł w 199 r. Określił, że w specjalnych i nagłych wypadkach można używać do chrztu jakiejkolwiek wody. Znane są jego wysiłki aby w Azji i Afryce Wielkanoc była obchodzona według rytuału rzymskiego a nie żydowskiego.

15. Święty Zefiryn
Urodzony w Rzymie męczennik. Wybrany w 199 r. zmarł w 217 r. Okres jego pontyfikatu charakteryzował się walkami teologicznymi. Ekskomunikował Tertuliana.

16. Święty Kalikst
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany w 217 r. zmarł w 222 r. Zbudował sławne katakumby via Appia, gdzie pochowano 46 papieży i około 200 000 męczenników. Po zamordowaniu został wrzucony do studni, na miejscu której później został wzniesiony kościół Santa maria in Trastevere.

17. Święty Urban I
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany w 222 r. zmarł w 230 r. Nawrócił na chrześcijaństwo Św. Cecylię. Na miejscu jej męczeństw, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają zwłoki tej świętej, patronki muzyki.

18. Święty Poncjan
Urodzony w Rzymie. Wybrany 23.VIII.230 r. zmarł 28.IX.235 r. Zapoczątkował śpiewanie psalmów i recytacje. Wywieziony i skazany na ciężkie roboty w kopalniach Sardynii, zmarł z trudu i niedostatki na wyspie Tavolara.

19. Święty Antero
Urodzony w Magna Grecia. Męczennik. Wybrany 21.XII.235 r. Nakazał aby relikwie męczenników były zebrane i przechowywane w scrinium kościelnym.

20. Święty Fabian
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany 10.I.236 r. zmarł 20.I.250 r. Podczas jego pontyfikatu, na skutek prześladowań ze strony Deciana, rozpoczęła się wielka emigracja z Rzymu, dając początek pustelniczemu życiu.

21. Święty Korneliusz
Urodzony w Rzymie .Męczennik. Wybrany w marcu 251 r. zmarł w czerwcu 253 r. Podczas jego pontyfikatu miała miejsce pierwsza schizma w następstwie której został wybrany antypapież Nawacjan, ekskomunikowany podczas Soboru w Rzymie. Korneliusz zmarł na wygnaniu w Civitavecchia.

22. Święty Lucio
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany 25.VI.253 r. zmarł 2.III.254 r. Znany ze swych surowych obyczajów.

23. Święty Stefan I
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany 12.V.254 r. zmarł 2.VIII.257 r. Podczas jego pontyfikatu rozgorzały na nowo walki przeciw zwolennikom antypapieża Nawacjana. Św. Stefanowi ścięto głowę podczas nabożeństwa w katakumbach Św. Kaliksta.

24. Święty Sykstus II
Grek. męczennik .Wybrany 30.VIII.257 r. zmarł 6.XII.258 r. Znany ze swej dobroci zdołał położyć koniec sporom jakie toczyły się za czasów jego poprzedników.

25. Święty Dionizy
Urodzony w Turio. Wybrany 22.VII.259 r. zmarł 26.XII.268 r. Wybór jego miał miejsce w rok po śmierci jego poprzednika. Cesarstwo Rzymskie było w tym czasie zagrożone przez barbarzyńców. Dionizy zreorganizował parafie Rzymskie i otrzymał od cesarza Waleriana przyrzeczenie wolności dla chrześcijan.

26. Święty Feliks I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 5.I.269 r. zmarł 7.XII.274 r. Potwierdził dawną naukę o istnieniu dwóch natur: ludzkiej i boskiej w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Był prześladowany przez cesarza Aureliana. Zapoczątkował grzebanie męczenników pod ołtarzami i odprawianie mszy św. na ich grobach.

27. Święty Eutychian
Urodzony w Luni. Męczennik .Wybrany 4.I.275 r. zmarł 7.XII.283 r. Wprowadził zwyczaj ubierania męczenników w dalmatyke to jest płaszcz podobny do tego jakiego używali cesarze Rzymscy. Dzisiaj tego okrycia używają księża podczas uroczystych nabożeństw.

28. Święty Caiusz
Urodzony w Salona (Dalmacja). Męczennik. Wybrany 17.XII.283 r. zmarł 22.IV.296 r. Ustanowił że nie może zostać wyświęcony na biskupa, kto nie przeszedł przez wszystkie stopnie niższej hierarchii duchownej.

29. Święty Marcelin
Wybrany 30.VI.296 r. zmarł 25.X.304 r. W tym czasie prześladowanie za czasów cesarza Dioklecjana doszły do szczytu. Kazał on palić kościoły i księgi święte.

30. Święty Marceli I
Urodzony w Rzymie. Męczennik. Wybrany 27.V.308 r. , w cztery lata po śmierci swego poprzednika, zmarł 16.I.309 r. Podjął trudny problem przebaczenia tym, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary. Ustanowił, że żaden soborów nie może mieć miejsca bez zezwolenia papieża.

31. Święty Euzebiusz
Urodzony w Cassano Jonico. (Grek z pochodzenia). męczennik. Wybrany 18.IV.309 r. zmarł 17.VIII.309 r. Podczas jego pontyfikatu toczyły się polemiki na temat apostuzji, które doprowadziły Kościół do granic schizmy. Zmarł jako męczennik na Sycylii.

32. Święty Miliciades
Urodzony w Afryce. Wybrany 2.VII.311 r. zmarł 2.I.314 r. Był za czasów cesarza Konstantyna świadkiem zwycięstwa Chrześcijaństwa, które po zapewnianiu w czasie widzenia in hoc signo vinaces stało się, za Teodozjusza Wielkiego, religią oficjalną (dozwoloną obok innych). Zbudował bazylikę Świętego Jana.

33. Święty Sylwester
Urodzony w Rzymie. Wybrany 31.I.314 r. zmarł 31.XII.335 r. Był pierwszym papieżem któremu nałożono tiarę. Uczestniczył w pierwszym Soborze, który odbył się w Nicei i w czasie którego zostało sformułowane "Credo". Kościół Św. Jana stał się katedrą Rzymską.

34. Święty Marek
Urodzony w Rzymie. Wybrany 18.I.336 r. zmarł 7.X.336 r. Wydał nakaz aby biała szata papieska tzw. Palium była tkana z czystej białej wełny pochodzącej z baranka, który był uprzednio błogosławiony. Za jego pontyfikatu został opracowany kalendarz świąt religijnych.

35. Święty Juliusz I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 6.II.337 r. zmarł 12IV.352 r. Ustanowił, że także Kościół Wschodni będzie święcił dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia, a nie jak to było poprzednio, 6 stycznia razem ze świętem Trzech Króli. Jest uważany za twórcę Archiwum Stolicy Apostolskiej, ponieważ wprowadził zwyczaj przechowywania wszystkich aktów.

36. Liberiusz
Urodzony w Rzymie. Wybrany 17.V.352 r. zmarł 24.IX.366 r. Podczas jego pontyfikatu ciągnęły się nadal polemiki z arianami, które doprowadziły do wyboru nowego antypapieża Feliksa II. Za czasów Liberiusza zostały położone fundamenty pod budowę bazyliki Santa Maria Maggiore.

37. Święty Damazy I
Urodzony w Hiszpanii. Wybrany 1.X.366 r. zmarł 11.XII.384 r. Wprowadził do liturgii hebrajskie słowo "Alleluja". Polecił tłumaczyć z hebrajskiego Pismo Święte. Zwołał II Sobór.

38. Święty Syriusz
Urodzony w Rzymie. Wybrany 15.XII.384 r. zmarł 26.XI.399 r. Był pierwszym, który po Św. Piotrze przyjął tytuł "Papa" z greckiego "Padre" (Ojciec). Potwierdził konieczność celibatu dla księży i diakonów.

39. Święty Anastazy I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 27.XI.399 r. zmarł 19.XII.401 r. Ułagodził schizmy pomiędzy kościołem rzymskim a kościołem Antiochii. Zwalczał niemoralność. Utrzymywał, że boskość może ukrywać się także w materii. Nakazał aby kapłani stali podczas Ewangelii.

40. Święty Inocenty I
Urodzony w Albano. Wybrany 22.XII.401 r. zmarł 12.III.417 r. Podczas jego pontyfikatu Goci zaatakowali Rzym. Stworzył katalog ksiąg kanonicznych i ustalił reguły zakonne. Otrzymał od Honoriusza przyrzeczenie zakazu walk gladiatorów w cyrku.

41. Święty Zozimus
Grek z pochodzenia. (Masuraka). Wybrany 8.III.417 r. zmarł 26.XII.418 r. Silnego charakteru, zdołał obronić władzę kościoła przed ingerencją obcych. Postanowił, że synowie z nieprawego łoża nie mogą być wyświęcani na kapłanów.

42. Święty Bonifacy I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 28.XII.418 r. zmarł 4.IX.422 r. Za jego czasów Karol z Rawenny dał początek ingerencji władzy cywilnej do wyboru papieża.

43. Święty Celestyn
Urodzony w Rzymie. Wybrany 10.IX.422 r. zmarł 27.VII.432 r. Zwołał III Sobór, podczas którego zostali potępieni zwolennicy Nestoriusza patriarchy Konstantynopola. Wysłał Św. Patyryka do Irlandii.

44. Święty Sykstyn III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 31.VII.432 r. zmarł 19.VII.440 r. Rozszerzył i upiększył kościół Św. Wawrzyńca i bazylikę Santa Maria Maggiore. Był autorem licznych listów i zdołał utrzymać sądownictwo rzymskie w Illirii wbrew woli cesarza Wschodniego który chciał poddać ją sądownictwu Konstantynopola.

45. Święty Leon I
Włoch z Tusci. Wybrany 29.XI.440 r. zmarł 10.IX.461 r. Zwany był Wielkim, jako, że zdołał utrzymać jedność Kościoła. Zwołał IV i V Sobór. Sam bezbronny powstrzymał Attylę, zwanego "biczem bożym", w jego marszu na Rzym.

46. Święty Hilary
Urodzony w Cagliari (Sardynia). Wybrany 19.XI.461 r. zmarł 29.II.468 r. W polityce postępował śladami swego wielkiego poprzednika. Zdecydował, że papieże i biskupi nie mogą wyznaczać swoich zastępców. Utworzył wikariat w Hiszpanii.

47. Święty Sympliciusz
Urodzony w Tivoli. Wybrany 3.III.468 r. zmarł 10.III.483 r. Podczas jego pontyfikatu upadło Cesarstwo Zachodnie i nastąpiła schizma która doprowadziła do stworzenia kościołów Armenii, Syrii i Egiptu.

48. Święty Feliks III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 13.III.483 r. zmarł 1.III.492 r. Starał się przywrócić pokój na wschodzie. Miał synów, z których jeden był ojcem Grzegorza Wielkiego.

49. Święty Gelazy I
Urodzony w Rzymie. Z pochodzenia Afrykanin. Wybrany 1.III.492 r. zmarł 21.XI.496 r. Był twórcą kodeksu dla ujednolicenia wszystkich obrządków. Ze względu na jego miłosierdzie zwany był ojcem ubogich. Włączył do Mszy Św. "Kyrie Eleison".

50. Anastazy II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 24.XI.489 r. zmarł 19.XI.498 r. Nawrócił frankońskiego króla Klodwika i jego naród na chrześcijaństwo. Był słaby w stosunku do przedstawicieli odszczepieństwa i został nawet oskarżony o herezję. Dante Aligheri wspomina go w swoim "Piekle".

51. Święty Simmaco
Urodzony w Sardynii. Wybrany 22.XI.498 r. zmarł 19.VII.514 r. Skonsolidował dobra kościelne. Wykupywał z niewoli niewolników. Przypisuje się mu budowę pałacu Watykańskiego.

52. Święty Ormisda
Urodzony w Frosinone. Wybrany 12.VII.514 r. zmarł 6.VIII.523 r. W czasie jego pontyfikatu św. Benedykt założył zakon benedyktynów i zbudował opactwo na Monte Casino, zburzone później w 1944 r. podczas II wojny światowej.

53. Święty Jan I
Urodzony w Populonii. Męczennik. Wybrany 13.VIII.523 r. zmarł 18.V.526 r. Ukoronował cesarza Justyna. Zmarł w więzieniu w Rawennie., gdzie został wtrącony przez barbarzyńskiego króla Teodoryka. Był on pierwszym papieżem który odwiedził Konstantynopol.

54. Święty Feliks IV
Urodzony w Benewento. Wybrany 12.VII.526 r. zmarł 22.IX.530 r. Cesarz Teodoryk wybrał go dla swych własnych celów, ale Feliks był wierny Kościołowi i został wypędzony przez króla Ostrogotów. Po jego śmierci chrześcijanie odzyskali swobodę kultu.

55. Bonifacy II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 22.IX.530 r. zmarł 17.X.532 r. Got z pochodzenia uważany był za "barbarzyńcę" i "cudzoziemca". Z tego powodu jego przeciwnicy wybrali papieżem Dioskura. Walka pomiędzy nimi zakończył się dopiero po śmierci Dioskura.

56. Jan II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 2.XI.533 r. zmarł 8.V.535 r. Był pierwszym papieżem który zmienił swoje imię, jako, że jego było imieniem bożka pogańskiego Merkurego. Listem Altaryka papież został uznany zwierzchnikiem wszystkich biskupów świata.

57. Święty Agapit
Urodzony w Rzymie. Wybrany 13.V.535 r. zmarł 22.IV.536 r. Na życzenie króla Gotów udał się do Konstantynopola aby pohamować zamierzenia cesarza Justyniana w stosunku do Włoch. Zmarł tamże otruty przez żonę cesarza Teodorę.

58. Święty Sylweriusz
Urodzony w Frosinone. Męczennik. Wybrany 1.VI.536 r. zmarł 11.XI.537 r. Wojska bizantyjskie pod dowództwem Belisariusza weszły do Rzymu. Papież został zmuszony do rezygnacji z pontyfikatu i zesłany na wyspę Ponza, gdzie został zamordowany.

59. Wigiliusz
Urodzony w Rzymie. Wybrany 29.III.537 r. zmarł 7.VI.555 r. Zaaresztowany podczas odprawiania mszy Świętej, zdołał uratować się ucieczką. Zwołał V Sobór. Cesarz Justyn ograniczył wadzę papieża w sprawach wiary.

60. Pelagiusz
Urodzony w Rzymie. Wybrany 16.IV.556 r. zmarł 4.III.561 r. Wyniesienie swoje na Stolicę Apostolską zawdzięcza cesarzowi Justynowi, jako, że w tym czasie Włochy były prowincją cesarstwa bizantyjskiego. Wzniósł kościół Świętych Apostołów w Rzymie.

61. Jan III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 17.VII.561 r. zmarł 13.VI.574 r. Podczas najazdu Longobardów zebrał wokół siebie wszystkich Włochów do przeciwstawienia się okrucieństwom najeźdźcy, ocalając w ten sposób Włochy.

62. Benedykt I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 2.VI.575 r. prawie rok po śmierci swego poprzednika, zmarł 30.VII.579 r. Starał się chociaż bezskutecznie, przywrócić pokój we Włoszech i we Francji, wstrząsanych najazdami barbarzyńców, krwawymi zamieszkami i niezgodami wewnętrznymi. Potwierdził V Sobór w Konstantynopolu.

63. Pelagiusz II
Urodzony w Rzymie, Got z pochodzenia. Wybrany 26.XI.579 r. zmarł 7.II.590 r. Podczas najazdu Longobardów na Rzym zwrócił się o pomoc do Konstantynopola. Zmarł podczas dziwnej epidemii dżumy, której ofiary umierały kichając i ziewając.

64. Święty Grzegorz
Urodzony w Rzymie. Wybrany 3.IX.590 r. zmarł 12.III.604 r. Potwierdził ponownie cywilny autorytet papieża. Rozpoczyna okres "władzy świeckiej". Przy końcu epidemii w Rzymie ukazał mu się anioł na skale, która później nazwana została Castel Sant'Angelo (Zamek Świętego Anioła). Określał siebie jako "servis servorum Dei". Wprowadził śpiew gregoriański.

65. Sabinian
Urodzony w Blera. Wybrany 13.IX.604 r. zmarł 22.II.606 r. Stolica Apostolska pozostawała bez papieża przez 6 miesięcy. Kazał uregulować dźwięk dzwonów aby wzywały wiernych na nabożeństwa. Wydał nakaz aby w kościołach paliło się zawsze światło.

66. Bonifacy III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 19.II.607 r. zmarł 12.XI.607 r. Ustanowił, że nowy papież nie może być wybrany przed upływem 3 dni po śmierci swego poprzednika (dzisiaj musi upłynąć 9 dni). Ustalił, że jedynym biskupem uniwersalnym jest biskup Rzymu to znaczy Papież.

67. Święty Bonifacy IV
Urodzony w Abruzji. Wybrany 25.VIII.608 r. Uświęcił dla kultu chrześcijańskiego pogańską świątynię Agrypy, zwaną Panteonem. Ustalił święto Wszystkich Świętych na 1-go Listopada. Zajął się także wprowadzaniem ulepszeń moralnych i materialnych dla niższego kleru.

68. Święty Adeodatus
Urodzony w Rzymie. Wybrany 10.X.615 r. zmarł 8.XI.618 r. Poświęcił się bez reszty leczeniu trędowatych. Był pierwszym papieżem który położył pieczęć ołowianą na bullach i dekretach papieskich. Jego pieczęć jest najstarszą pieczęcią papieską przechowywaną w Watykanie.

69. Bonifacy V
Urodzony w Neapolu. Wybrany 13.XII.619 r. zmarł 25.X.625 r. Rozpoczął swój pontyfikat po jedenastu miesiącach od śmierci swojego poprzednika. Toczyły się w tym czasie walki o koronę Włoch. Ustanowił "nietykalność schronienia" dla tych wszystkich, którzy prześladowani szukali schronienia w kościołach. W czasie jego pontyfikatu rozpoczął głosić swoje kazania Mahomet.

70. Honoriusz I
Urodzony w Kapus. Wybrany 27.X.625 r. zmarł 12.X.638 r. Wysłał misjonarzy prawie do wszystkich części świata. Ustanowił Dzień Świętego Krzyża na 14 września. Ułagodził sprawy Wschodniego kościoła i schizmę jaka powstała w Akwilei z powodu "trzech kapituł".

71. Seweryn
Urodzony w Rzymie. Wybrany 28.V.640 r. zmarł 2.VIII.640 r. Będąc przeciwnikiem monotelismu popadł w niełaskę cesarza Herakilusza, który aby go ukarać wydał rozkaz ograbienia kościoła Św. Jana i pałacu Laterańskiego. To spowodowało śmierć papieża.

72. Jan IV
Urodzony w Dalmacji. Wybrany 24.XII.640 r. zmarł 12.X.642 r. Starał się nawrócić odszczepieńców z Egiptu. Przeniósł do Lateranu zwłoki męczenników Venanziusza, Anastazego i Maura. Wyświęcił 28 księży i 18 biskupów.

73. Teodor I
Urodzony w Jerozolimie. Wybrany 24.XI.642 r. zmarł 14.V.649 r. Uporządkował sądownictwo wewnętrzne kleru. Miał poważne zatargi ze Wschodem i cesarzem Konstantynem. Przypuszcza się, że umarł otruty.

74. Święty Marcin I
Urodzony w Todi. Wybrany 5.VII.649 r. zmarł 16.IX.655 r. Potępiał biskupów wschodnich popieranych przez cesarza bizantyjskiego. Uwięziony i zesłany na wygnanie zmarł na wyspie Cherso. Podczas jego pontyfikatu zostało ustalone na dzień 25 marca święto zwiastowania.

75. Święty Eugeniusz I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 10.VIII.654 r. zmarł 2.VI.655 r. Oparł się intrygom cesarza i powiadomił kraje Europy o smutnym końcu swego poprzednika.

76. Święty Witalian
Urodzony w Segini. Wybrany 30.VII.657 r. zmarł 27.I.672 r. Wysłał swoich nuncjuszy do Anglii i Hiszpanii. Był pierwszym papieżem który wprowadził do obrzędu organy. W 671 r. Longobardzi nawrócili się na chrześcijaństwo.

77. Adeodat II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 11.IV.672 r. zmarł 17.VI.676 r. Pracował za pośrednictwem misjonarzy nad nawróceniem Marolitów. Po raz pierwszy wprowadził formułę błogosławieństwa apostolskiego.

78. Donat
Urodzony w Rzymie. Wybrany 2.XI.676 r. zmarł 2.IV.678 r. W okresie swego pontyfikatu zdołał powstrzymać wybuch schizmy w kościele w Rawennie. Nawoływał biskupów aby popierali otwierające się szkoły w Trewirze i w Cambridge.

79. Święty Agaton
Urodzony w Palermo. Wybrany 27.VI 678 r. zmarł 10.I.681 r. Nawiązał stosunki z biskupami angielskimi i wskazał na Irlandię jako na ośrodek kultury. Zwołał VI Sobór. Wysłużył sobie tytuł Tagmatuga ze względu na liczne cudy których dokonał.

80. Święty Leon II
Urodzony na Sycylii. Wybrany 17.VIII.682 r. zmarł 3.VII.683 r. Starał się podczas nabożeństw ukazać wiernym potęgę majestatu Bożego Wprowadził zwyczaj kropienia wodą święconą podczas rytuałów chrześcijańskich.

81. Święty Benedykt II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 26.VI.684 r. zmarł 8.V.685 r. Przywrócił "nietykalność schronienia", która wprowadzona przez Bonifacego V nie zawsze była szanowana. Zdarzały się wypadki że w czasie zamieszek zabijano przeciwników którzy chronili się w kościołach. Zdołał uwolnić Kościół od ingerencji cesarza, zapoczątkowanej przez Justyna.

82. Jan V
Urodzony w Antiochii (Syria). Wybrany 23.VII.685 r. zmarł 2.VIII.686 r. Wybrany dzięki staraniom dworu cesarza bizantyjskiego. Wprowadził porządek w diecezjach Sardynii i Korsyki. Otrzymał dla Stolicy Apostolskiej prawo mianowania biskupów na tych wyspach.

83. Konone
Urodzony w Tracji. Wybrany 21.X.686 r. zmarł 21.IX.687 r. Jego pontyfikat był bardzo burzliwy, na skutek anarchii jaka panowała w kościele. Często padał ofiarą zwolenników cesarza bizantyjskiego. Przypuszcza się, że został otruty.

84. Święty Sergiusz I
Urodzony w Antiochii (Syria). Wybrany 15.XII.687 r. zmarł 8.IX.701 r. Mianowany po dwóch antypapieżach starał się wykorzenić schizmę powstałą w Rzymie. Zdołał powstrzymać odszczepieństwo w Akwilei. Wprowadził do liturgii śpiew "Agmus Dei".

85. Jan VI
Urodzony w Efezie. Wybrany 30.X.710 r. zmarł 11.I.705 r. W chwilach niezwykle trudnych dla chrześcijaństwa, wypieranego ze wschodu i z Hiszpanii przez Turków i Saracenów, zdołał utrzymać wyższość Kościoła nad władzą cesarzy wschodnich. Przywrócił wolność licznym niewolnikom.

86. Jan VII
Urodzony w Rossano (Kalabria). Wybrany 1.III.705 r. zmarł 18.X.707 r. Nie zgodził się na warunki jakie postawił Justyn II, który w odpowiedzi rozpoczął pogromy i rzezie, na skutek których narody łacińskie i Włochy oderwały się od Cesarstwa Wschodniego.

87. Sissinio
Urodzony w Syrii. Wybrany 15.I.708 r. zmarł 4.II.708 r. podczas swego krótkiego pontyfikatu zajął się odbudową murów Rzymu, zburzonych podczas najazdu Longobardów i Saracenów.

88. Konstanty
Urodzony w Syrii. Wybrany 25.II.708 r. zmarł 9.IV.715 r. Zmuszony do udania się do Bizancjum zdołał częściowo przywrócić pokój pomiędzy Kościołem i Cesarstwem. Wzywał chrześcijan w Hiszpanii do walki z niewiernymi. Zapoczątkował zwyczaj całowania stopy św. Piotra w Rzymie, określając ten gest jako akt posłuszeństwa.

89. Święty Grzegorz II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 19.V.715 r. zmarł 11.II.731 r. W odpowiedzi na list z Konstantynopola, który zabraniał czci obrazów i nakazywał ich zniszczenie, prowincje Włoskie powstały przeciwko wojskom Leona II kierującym się w stronę Rzymu.

90. Święty Grzegorz III
Urodzony w Syrii. Wybrany 18.III.731 r. zmarł 28.XI.741 r. Zwrócił się do króla Franków o pomoc przeciw Longobardom. Stąd tytuł "najbardziej chrześcijański" przyjęty później przez wszystkich królów francuskich.

91. Święty Zachariasz
Urodzony w Kalabrii. Wybrany 10.XII.741 r. zmarł 22.III.752 r. Oparł się zamiarom księcia Rachis z Friuli, który zamierzał opanować całe Włochy. Ukoronował króla Franków Pepina Małego.

92. Stefan II
Pierwszy rządził tylko jeden dzień (23.III.) Drugi, wybrany 26.III.752 r. zmarł 26.IV.757 r. Wybór jego był przyjęty z takim entuzjazmem, że niesiono go na ramionach w triumfie. W Kanino (Viterbo)znajduje się dzwon z tej epoki który najprawdopodobniej był jego darem.

93. Święty Paweł I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 29.V.757 r. zmarł 28.VI.767 r. Zbliżył Kościoły Rzymski i Grecki. Odwiedzał więzienia wykupując tych którzy znajdowali się tam za długi.

94. Stefan III
Urodzony na Sycylii. Wybrany 7.VIII.768 r. zmarł 24.I.772 r. Poprzedzony przez dwóch antypapieży, zajął się przede wszystkim przywracaniem porządku. Pomagał chrześcijanom w Palestynie.

95. Hadrian I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 9.II.772 r. zmarł 25.XII.795 r. Odrestaurował mury Rzymu i starożytne akwedukty. Należy mu przypisać złoty posąg na grobie Św. Piotra i srebrne płyty, które zdobią ołtarz Konfesii. Zwołał VII Sobór.

96. Święty Leon III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 27.XII.795 r. zmarł 12.VI.816 r. W noc Bożego Narodzenia 800 r. ukoronował w Bazylice Św. Piotra w Rzymie, Karola Wielkiego. Odtworzone zostało Cesarstwo Zachodnie pod nazwą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Powstanie zalążków państw Europejskich. Ufundował Szkołę Pallatyńską od której pochodzi Uniwersytet Paryski.

97. Stefan IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 22.VI.816 r. zmarł 24.I.817 r. W celu uniknięcia zaburzeń wewnętrznych ustanowił składanie przysięgi Cesarzowi (przez biskupów), zachowując jednocześnie wierność dla papieża. Ukoronował w Reims króla Franków, Ludwika i jego żonę Ermenegardę.

98. Święty Pasqualin I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 25.I.817 r. zmarł 11.II.824 r. Natychmiast po wyborze otrzymał w darze od Ludwika Pobożnego Korsykę i Sardynię. Pracował nad odrestaurowaniem katakumb, gdzie przeniósł ponad 2300 ciał męczenników. Pomagał chrześcijanom w Palestynie i w Hiszpanii w ich walce przeciw Saracenom.

99. Eugeniusz II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 11.V.824 r. zmarł 27.VIII.827 r. Ustanowił komisję której zadaniem było czuwać nad wprowadzaniem w życie przepisów i ustaw. Ci surowi cenzorzy dali początek obecnej Kurii Rzymskiej.

100. Walenty
Urodzony w Rzymie. Wybrany 1.IX.827 r. zmarł 16.IX.827 r. Był bardzo kochany przez lud, szlachtę i kler. Wybór jego niestety na bardzo krótki okres witany był z bardzo dużym entuzjazmem jako, że znana była jego uczciwość i głęboko religijny charakter.

101. Grzegorz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.IX.827 r. zmarł 1.I.844 r. Zorganizował potężne wojsko, które pod dowództwem księcia Toskanii pokonało pięciokrotnie Saracenów w Afryce. Oni to po wylądowaniu we Włoszech zburzyli Civitavecchia, Ostię i zagrozili Rzymowi.

102. Sergiusz II
Urodzony w Rzymie. Wybrany w styczniu 844 r. zmarł 27.I.847 r. Podczas jego pontyfikatu Saraceni otoczyli Rzym i ograbili wiele kościołów wśród których kościół Św. Pawła. Turcy zostali definitywnie pokonali pod Gaetą. Odbudował stopnie Schodów Świętych.

103. Święty Leon IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 10.IV.847 r. zmarł 17.VII.855 r. Był pierwszym papieżem który położył datę na dokumentach oficjalnych. Zbudował mury oddzielające Watykan od reszty Rzymu.

104. Benedykt III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 29.IX.855 r. zmarł 17.IV.858 r. Kochany przez naród za swe wielkie cnoty, miał przeciwnika w osobie Cesarza i antypapieża Anastazego, który panował tylko jeden miesiąc. Starał się połączyć wszystkie ugrupowania do walki przeciwko Saracenom.

105. Święty Mikołaj I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 24.IV.858 r. zmarł 13.XI.867 r. Po wielu poważnych zatargach z cesarzem Ludwikiem II, zorganizował razem z nim wojsko przeciw Saracenom. Ustalił dzień święta wniebowzięcia na 15 sierpnia.

106. Hadrian II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 14.XII.867 r. zmarł 14.XII.872 r. Podczas jego pontyfikatu miała miejsce koronacja Alfreda Wielkiego, króla Anglii (pierwszy władca Angielski koronowany w Rzymie). Starał się położyć koniec niezgodom pomiędzy narodami katolickimi. Zwołał VIII Sobór.

107. Jan VIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 13.XII.872 r. zmarł 16.XII.882 r. Przy pomocy mieszkańców Rzymu pokonał Saracenów, pokonał też Turków w Terracine.

108. Mariusz I
Urodzony w Rzymie. Wybrany 16.XII.882 r. zmarł 15.V.884 r. Starał się wpływać na cesarza wschodniego Bazeylego przeciwko różnym odszczepieńcom. Zmarł, prawdopodobnie otruty, po nieustannych wysiłkach przywrócenia zgody we Włoszech.

109. Święty Hadrian III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 17.V.884 r. zmarł we wrześniu 885 r. Natychmiast po objęciu władzy potwierdził wszystko co przeciwko Cesarzowi postanowili jego poprzednicy. Zaproszony przez Karola Grubego do Francji zmarł podczas podróży w S. Cesario (Modena).

110. Stefan V
Urodzony w Rzymie. Wybrany we wrześniu 885 r. zmarł 14.IX.891 r. Jak tylko dowiedział się, że został wybrany zabarykadował się w domu i musiano go wyciągnąć siłą. Został zmuszony do wstąpienia na tron Piotra. Zabronił próby "ognia i wody" w wyrokach sądowych. Popierał artystów i rzemieślników.

111. Formosus
Urodzony w Ostii. Wybrany 6.X.891 r. zmarł 4.IV.896 r. W czasie gdy jeszcze był kardynałem został ekskomunikowany przez Jana VIII, ponieważ ukoronował króla Włoskiego Arnolfa, późniejszego cesarza Niemiec. Za jego zasługą Bułgarzy nawrócili się na chrześcijaństwo.

112. Bonifacy VI
Urodzony w Rzymie. Wybrany w kwietniu 896 r. zmarł w tymże samym miesiącu. Został wybrany dzięki poparciu grupy wrogiej papieżowi Formousowi. Zmarł po 15 dniach pontyfikatu. Stolica Apostolska znajdowała się już wtedy w rękach wielkich włoskich posiadaczy.

113. Stefan VI
Urodzony w Rzymie. Wybrany 22.V.896 r. zmarł w sierpniu 897 r. W następstwie powstania ludowego został zaaresztowany i uduszony w więzieniu.

114. Roman
Urodzony w Rzymie. Wybrany w sierpniu 897 r. zmarł w listopadzie tegoż roku. Pierwszym jego czynem była rehabilitacja papieża Formousa. Zmarł otruty.

115. Teodor II
Urodzony w Rzymie. Wybrany w grudniu 987 r. zmarł w tymże miesiącu. Jego pontyfikat trwał zaledwie 20 dni.

116. Jan IX
Urodzony w Tivoli. Wybrany w styczniu 989 r. zmarł w styczniu 900 r. Potwierdził wyższość kościoła na wszystkich terytoriach. Aby uniknąć walk wewnętrznych ustanowił ponownie pośrednictwo Cesarza przy wyborze Papieża.

117. Benedykt IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 1.II.900 r. zmarł w lipcu 903 r. Zdołał utrzymać jedność Kościoła. Pośród intryg i nienawiści szukał drogi sprawiedliwości. Ukoronował w Rzymie Cesarza Ludwika z Dorgonii.

118. Leon V
Urodzony w Ardea. Wybrany w lipcu 903 r. zmarł we wrześniu tegoż roku. W chaosie powstańczy został uwięziony i zabity. Ciało jego zostało spalone i wrzucone do Tybru.

119. Sergiusz III
Urodzony w Rzymie. wybrany 21.I.904 r. zmarł 14/IV.911 r. Kazał odbudować bazylikę św. Jana na Lateranie zniszczoną podczas pożaru. Bronił praw kościoła przeciw Wasalom.

120. Anastazy III
Urodzony w Rzymie. Wybrany w kwietniu 911 r. zmarł w czerwcu 913 r. W czasie dwóch lat pontyfikatu nie miał wielkich możliwości działania, na skutek odwiecznych sporów wewnętrznych. Zmarł przypuszczalnie otruty.

121. Landone
Urodzony w Sabinie. Wybrany w czerwcu 913 r. za pośrednictwem intryg różnych ugrupowań, zmarł w lutym 914 r.

122. Jan X
Urodzony w Tossignano. Wybrany w marcu 914 r. zmarł w maju 928 r. Wybrany przy pomocy wielu intryg, wypowiedział się przeciwko ich autorom. Pokonał Saracenów pod Garigliano. Został zamordowany w więzieniu.

123. Leon VI
Urodzony w Rzymie. Wybrany w maju 928 r. zmarł w grudniu 928 r. Uczynił wszystko co było w jego mocy aby zakończyć spory w Rzymie. Zwalczał Saracenów i Węgrów. Przyczynił się do rozwoju handlu i przemysłu.

124. Stefan VII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w grudniu 928 r. zmarł w lutym 931 r. Wybrany przy pomocy hrabiów z Tuskolo, podczas gdy w Rzymie rządziła potężna markiza Marozia de Tusci.

125. Jan XI
Urodzony w Rzymie. Wybrany w marcu 931 r. zmarł w grudniu 935 r. Starał się pokonać trudności spowodowane intrygami jego rodziny. Zmarł w wieku 29 lat.

126. Leon VII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 3.I.936 r. zmarł 13.VII.939 r. zreformował i zorganizował życie mnichów. odbudował starożytny klasztor przy Bazylice Św. Pawła. Pisał do biskupów Francuskich i Niemieckich wypowiadając się przeciwko wróżbitom i czarownikom.

127. Stefan VIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 14.VII.939 r. zmarł w październiku 942 r. Popierał Ludwika IV w walce z wasalami frankońskimi. Starał się wprowadzić na drogę ewangelii możnowładców zachodnich i wschodnich.

128. Mariusz II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 30.X.942 r. zmarł w maju 946 r. Dawał przykład nienagannego życia w okresie pełnym niepokojów. Przywrócił Rzymowi poziom stolicy moralnej, popierał sztukę, zreorganizował korporacje. Wprowadził liczne zmiany w regułach zakonnych.

129. Agapit II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 10.V.946 r. zmarł w październiku 955 r. Usiłował wszelkimi sposobami poprawić życie moralne kleru. Przy pomocy Ottona I z Niemiec zdołał częściowo uspokoić walki wewnętrzne we Włoszech. Nawrócił króla Duńczyków, Harolda na chrześcijaństwo.

130. Jan XII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 16.XII.955 r. zmarł 4.V.964 r. Odbudował Święte Cesarstwo Rzymskie koronując Ottona I na cesarza w 962 r. Wydał również edykt który przyznawał cesarzowi zwierzchnictwo nad kościołem i główny głos w sprawie wyboru papieża (było to powodem późniejszej walki cesarstwa z papiestwem ).

131. Leon VIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 6.XII.963 r. zmarł 1.III.965 r. Wybrany przez Ottona I jako antypapież po licznych sporach z jego poprzednikiem i następcą. Zabronił laikom wchodzić do prezbiterium podczas uroczystych nabożeństw.

132. Benedykt V
Urodzony w Rzymie. Wybrany 22.V.964 r. zmarł 4.VII.966 r. Otto I zesłał go na wygnanie do Hamburga, gdzie pozostał aż do śmierci Leona VIII. Po śmierci antypapieża, Otton I został zmuszony do uznania jego pontyfikatu. Zmarł w Hamburgu w sławie świętego.

133. Jan XIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 19.I.965 r. zmarł 6.IX.972 r. Uwięziony przez wrogie mu ugrupowania pozostawał w więzieniu przez 10 miesięcy. Uwolniony za pośrednictwem Ottona I. Odbył podróż do Polski która w tym czasie przyjęła chrześcijaństwo.

134. Benedykt VI
Urodzony w Rzymie. Wybrany 19.I.973 r. zmarł w czerwcu 974 r. Po śmierci Ottona I rozpętały się walki stronnictw antyniemieckich, które zdobyły po długim oblężeniu Castel Sant'Angelo (Zamek Świętego Anioła), gdzie papież został uwięziony i zamordowany . Benedykt VI nawrócił Węgrów na chrześcijaństwo.

135. Benedykt VII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w październiku 974 r. zmarł 10.VII.983 r. Był człowiekiem wielkich zalet i starał się zwalczać ciemnotę we Włoszech i świecie chrześcijańskim.

136. Jan XIV
Urodzony w Pavii. Wybrany w grudniu 983 r. zmarł 20.VIII.984 r. Zmarł z głodu jako więzień w Castel Sant'Angelo.

137. Jan XV
Urodzony w Rzymie. Wybrany w sierpniu 985 r. zmarł w marcu 996 r. Położył koniec niezgodom jakie panowały w kościele w Reims. Podczas jego pontyfikatu został kanonizowany pierwszy święty: Ulderyk.

138. Grzegorz V
Urodzony w Saksonii. Wybrany 3.V.996 r. zmarł 18.II.999 r. Schronił się w Pavii podczas gdy Crescenzio nominował antypapieża Jana XVII, który pozostał na stanowisku przez prawie rok. Grzegorz ustanowi dzień Zaduszny. Przeniósł zwłoki Św. Lucilli do kościoła Santa Maria Nouva w Rzymie.

139. Sylwester II
Urodzony w Alevernie (Francja). Wybrany 2.IV.999 r. zmarł 12.V.1003 r. Wysoce wykształcony utrzymał swój pontyfikat poza rok 1000. popierał sztukę. Zorganizował pierwszą krucjatę rozpoczynając tym samym niechlubne dzieło nawracania na wiarę siłą.
140. Jan XVII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w czerwcu 1003 r. zmarł w grudniu 1003 r. Rządził w okresie poważnych zamieszek spowodowanych śmiercią Ottona III.

141. Jan XVIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w styczniu 1004 r. zmarł w lipcu 1009 r. Połączył chociaż na krótki okres czasu kościoły grecki i łaciński.

142. Sergiusz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 31.VII.1009 r. zmarł 12.V.1012 r. Zmienił imię jako, że nazywał się Piotr. Zachował przyjacielskie stosunki z Cesarzami Wschodu i Zachodu. Usiłował podnieść poziom moralny życia biskupów i opatów.

143. Benedykt VIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 18.V.1012 r. zmarł 9.IV.1024 r. Po poparcie swojego wyboru zwrócił się do Henryka II. Wydał zakaz pojedynków. Ustanowił, że przedstawiciele kleru nie mogą zawierać związków małżeńskich.

144. Jan XIX
Urodzony w Rzymie. Wybrany w maju 1024 r. zmarł w 1032 r. Ukoronował w Rzymie Konrada II. Był protektorem Gwidona z Arezzo, wynalazcy nowych nut, których nazwy odpowiadają pierwszym sylabom jednego z psalmów.

145. Benedykt IX
Urodzony w Rzymie. Wybrany w 1032 r. zdetronizowany w 1044 r. Zasiadł na Stolicy Apostolskiej w wieku 12 lat. Król Czechów otrzymał nakaz przeniesienia relikwii Św. Wojciecha do Pragi. Benedykt schronił się w klasztorze w Grottaferrata. Był wybrany papieżem trzykrotnie.

146. Sylwester III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.I.1045 r. zmarł 10.II.1045 r. Został ekskomunikowany przez Benedykta IX, jako antypapież. Pomimo licznych zatargów jego pontyfikat został uznany za prawomocny. Zastępował on przez krótki okres czasu Benedykta IX.

147. Benedykt IX
Wybrany ponownie 10.IX.1045 r. ale po 20 dniach pontyfikatu został ponownie zdetronizowany. Był to okres pełni średniowiecza.

148. Grzegorz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 5.V.1045 r. zmarł 20.XII.1046 r. Był następcą bardzo spornego Benedykta IX. Stanął osobiście na czele wojska aby bronić się przed najeźdźcami. Został zmuszony do abdykacji. Przypisuje mu się utworzenie pierwszego wojska papieskiego.

149. Klemens II
Urodzony w Saksonii. Wybrany 25.XII.1046 r. zmarł 9.X.1047 r. niepokoiła go przemoc używana przez biskupów, która powodowała bunty. Kanonizował w Niemczech Św. Wiborata, męczennika węgierskiego.

150. Benedykt XI
Wybrany po raz trzeci 8.XI.1047 r. zrezygnował za radą Św. Bartłomieja 17.VII.1048 r. Skruszony po burzliwym życiu jakie prowadził, wdział habit zakonny i wstąpił do klasztoru Św. Bazylego w Grottaferrata, gdzie zmarł i został pochowany.

151. Damazy II
Urodzony w Bawarii. Wybrany 17.VII.1048 r. zmarł 9.VIII.1048 r. Nastąpił po Benedykcie IX z woli cesarza Henryka III, ponieważ biskup Z Dionu odmówił przyjęcia tytułu. Usunął się do Palestyny gdzie zmarł.

152. Święty Leno IX
Urodzony w Lorennie. Wybrany 12.III.1049 r. zmarł 18.IV.1054 r. Został wybrany z woli kleru i ludu rzymskiego. Wszedł do Rzymu boso na znak pokory. Ekskomunikował Michała Cerulario, sprawcę odszczepienia kościoła greckiego od łacińskiego.

153. Wiktor II
Urodzony w Bawarii. Wybrany 16.IV.1055 r. zmarł 28.VI.1057 r. Wybór jego nastąpił w rok po śmierci jego poprzednika. Błogosławił Henryka III na łożu śmierci. Postępując zgodnie z zasadami swojego poprzednika doprowadził kościół do dobrobytu.

154. Stefan IX
Urodzony w Lorenie. Wybrany 3.VIII.1057 r. zmarł 29.III.1058 r. Jego pierwszym zadaniem było podniesienie poziomu życia moralnego kleru. Otaczał się sławnymi doradcami, którzy pomagali mu w decyzjach natury politycznej. Zabronił małżeństw pomiędzy krewnymi.

155. Mikołaj II
Urodzony w Borgonii. Wybrany 24.I.1059 r. zmarł 27.VII.1061 r. Zwołał do Rzymu Synod podczas którego zabronił wyświęcania biskupów bez zezwolenia papieża i ustanowił, że wyboru papieża mogą dokonywać jedynie kardynałowie.

156. Aleksander II
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 1.X.1061 r. zmarł 21.IV.1073 r. Działalność jego rozwinęła się raczej na polu religijnym niż politycznym. Brał udział w reformie kleru we Francji. Henryk IV cesarz nie uznał go i przeciwstawił mu antypapieża Honoriusza II.

157. Święty Grzegorz VII (Hildebrant)
Urodzony w Toskanii. Wybrany 22.IV.1073 r. zmarł 25.V.1085 r. Był autorem wydanego podczas Soboru "Dictatus papae" w którym oznajmił, że papież jest uniwersalny i nikt nie może go sądzić. Henryk IV ekskomunikowany udał się w habicie pokutniczym do Canossy, jednak po zdjęciu ekskomuniki wyprawił się do Rzymu i wypędził Grzegorza VII.

158. Błogosławiony Wiktor III
Urodzony w Montecassino. Wybrany 24.V.1086 r. zmarł 16.IX.1087 r. Po czterech dniach pontyfikatu ukrył się na Montecassino, ale ogłoszony ponownie papieżem został sprowadzony przemocą do Rzymu. Ekskomunikował antypapieża Klemensa III. Ustanowił swoją rezydencję na wyspie Tyberyjskiej (Rzym).

159. Błogosławiony Urban II
Urodzony w Francji. Wybrany 12.III.1088 r. zmarł 29.VII.1099 r. Konklawe w tym czasie odbyło się w Welletri, ponieważ w Rzymie rządził anytpapież Klemens III. Podczas Synodu w Clermont w 1096 wezwał ludność do pierwszych krucjat. Ustanowił tzw. "Pokój Boży" czyli krótkie przerwanie walk, aby dać możność pochowania ofiar.

160. Pasqualle II
Urodzony w Ravennie. Wybrany 14.VIII.1099 r. zmarł 21.I.1118 r. Walki o wyższość papieża nad cesarzem spowodowały jego wygnanie. Podczas jego pontyfikatu został zbudowany kościół Santa Maria del Popolo, gdzie Rzymianie widzieli widmo Nerona.

161. Gelasio II
Urodzony w Gaecie. Wybrany 10.III.1118 r. zmarł 28.I.1119 r. Napadnięty w kościele Laterańskim został uwięziony przez buntowniczego Cecnio Frangipane. Uwolniony przez marynarzy z Genui schronił się do Gaety i przebrany za pielgrzyma powrócił do Rzymu. Przeniósł się do Cluny.

162. Kalikst II
Urodzony w Borgonii. Wybrany 8.II.1119 r. zmarł 13.XII.1124 r. Podczas jego pontyfikatu został podpisany układ mocą którego papież miał prawo mianować biskupów(układ w Wormacji 1122). Zwołał IX Sobór i ogłosił drugą krucjatę.

163. Honoriusz II
Urodzony w Fiagnano. Wybrany 21.XII.1124 r. zmarł 13.II.1130 r. nawiązał stosunki ze wszystkimi prawie dworami europejskimi w celu zwalczania Saracenów. Podczas jego pontyfikatu stworzyły się we Włoszech dwa stronnictwa: Gwelfów (za papieżem) i Gibelinów (za cesarzem).

164. Innocenty II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 23.II.1130 r. zmarł 24.IX.1143 r. Natychmiast po wyborze został zmuszony do ucieczki. Lotariusz z Saksonii sprowadził go z powrotem do Rzymu.

165. Celestyn II
Urodzony w Citta' di Castello. Wybrany 3.X.1143 r. zmarł 8.III.1144 r. Przy pomocy Św. Bernarda zdołał ułagodzić nieporozumienia wewnętrzne kościoła. Starał się wprowadzić pokój między Anglią i Szkocją. Nie zdołał przywrócić pokoju we Włoszech. Zdjął klątwę z Alojzego VII.

166. Lucio II
Urodzony w Bolonii. Wybrany 12.III.1144 r. zmarł 15.II.1145 r. Rządził w czasie zamieszek spowodowanych przez Arnolda z Bresci. Podczas jednej z zamieszek zginął ugodzony kamieniem.

167. Błogosławiony Eugeniusz III
Urodzony w Pisa. Wybrany 18.II.1145 r. zmarł 8.VII.1153 r. Kilkakrotnie zmuszony do ucieczki z Rzymu. Zapoczątkował drugą krucjatę. Utworzył Święte Kolegium. Rozpoczął budowę pałacu Papieskiego. Zatwierdził zakon kawalerów Św. Jana z Jerozolimy.

168. Anastazy IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 12.VII.1153 r. zmarł 3.XII.1154 r. Najpierw doradcą jego był kardynał Brekpear a później Hadrian IV. Dzięki swemu umiarkowaniu zdołał wprowadzić pokój na terytoriach kościoła.

169. Adrian II
Urodzony w Langley (Anglia). Wybrany 5.XII.1154 r. zmarł 1.IX.1159 r. Bronił wyższości papieża. Podczas spotkania w Sutri Fryderyk Barbarossa cesarz odmówił mu podtrzymania strzemienia i papież odmówił mu pocałunku przebaczenia. Ukoronował na cesarza Arnolda z Bresci (ale jego panowanie nigdy nie doszło do skutku). Zmarł spalony na stosie.

170. Aleksander III
Urodzony w Sienie. Wybrany 20.IX.1159 r. zmarł 20.VIII.1181 r. Rzucił klątwę na Fryderyka Barbarossę i popierając Ligę Lombardzką pokonał go pod Legano w 1176 r. mimo tej klęski Barbarossa nadal pozostał cesarzem. Zwołał XI Sobór.

171. Lucio III
Urodzony w Lucca. Wybrany 6.IX.1181 r. zmarł 20.IX.1185 r. Odwołał się do możnowładców aby zwalczali heretyków. Z powodu ciągłych zamieszek zmuszony był schronić się do Werony. Nie powrócił już nigdy do Rzymu.

172. Urban III
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 1.XII.1185 r. zmarł 20.X.1187 r. Wybrany w Weronie ustalił tamże swoją rezydencję papieską. Oparł się Barbarossie. Zmarł z rozpaczy kiedy Saraceni opanowali Jerozolimę.

173. Grzegorz VIII
Urodzony w Benevento. Wybrany 5.X.1187 r. zmarł 17.XII.1187 r. Wybór jego miał miejsce w Ferrarze i był przyjęty z sympatią przez Barbarossę. Zdołał ułagodzić spory pomiędzy papiestwem i cesarstwem. Pomagał chrześcijanom w Ziemi Świętej zajętej przez Saracenów.

174. Klemens III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.XII.1187 r. zmarł w marcu 1191 r. Po 60 latach ustanowił wreszcie pokój w Rzymie. Ogłosił III krucjatę w której wziął udział, król Angielski Ryszard Lwie Serce, Fryderyk Barbarossa cesarz (który zginął podczas tej wyprawy) i Filip August król Francji.

175. Celestyn III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 14.IV.1191 r. zmarł w 8.I.1198 r. Potwierdził nierozerwalność małżeństwa. Potwierdził zakon Kawalerów Teutońskich, których głównym zadaniem było chronienie pielgrzymujących do Ziemi Świętej.

176. Innocenty III
Urodzony w Anagni. Wybrany 22.II.1198 r. zmarł 16.VII.1216 r. Miał ogromne wpływy i autorytet. Zwołał IV krucjatę (przyczyniła się do skompromitowanie idei wypraw Krzyżowych. Wielokrotnie mieszał się w wewnętrzne sprawy innych państw. Przyczynił się do powstania pierwszych gett dla żydów.

177. Honoriusz III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 24.VII.1216 r. zmarł 18.III.1227 r. Ustanowił "Liber Consorium" nad prawami papieża i sprecyzował ceremoniał jego wyboru. Przygotował V krucjatę w której wziął udział Andrzej II król Węgier. Jan I Szwedzki wprowadził chrześcijaństwo do Estonii.

178. Grzegorz IX

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki