Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Modlitwy PapieżaModlitwy  Jana Pawła  II
"Ty, który przyszedłeś od Ojca, prowadź nas do Niego w Duchu Świętym,
tą drogą, którą tylko Ty znasz, a nam objawiłeś, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości!
Ty, Chryste, Synu Boga Żywego, bądź dla nas Bramą!
Bądź dla nas prawdziwą Bramą, której symbolem jest ta brama uroczyście otwarta!
Bądź dla nas Bramą, która wprowadza nas w tajemnicę Ojca. Spraw, aby wszyscy zostali ogarnięci Jego miłosierdziem i pokojem!"
homilia podczas inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 24-25.12.1999r.


O Matko Kościoła!
Spraw, ażeby Kościół ten cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej zbawczej misji! Niech staje się w tym celu dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności.
Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości! Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania!
Spraw, aby nie brakowało robotników w winnicy Pańskiej.
Częstochowa Jasna Góra - Akt oddania Matce Bożej 04.06.1979r.


O Serce Niepokalane!
Pomóż nam przezwyciężać grozę zła,
które łatwo zakorzenia się
w sercach współczesnych ludzi,
zła, które w swych niewymiernych skutkach
ciąży już nad naszą współczesnością
i zdaje się zamykać
drogi ku przyszłości!...
Niech jeszcze raz
objawi się w dziejach świata
nieskończona zbawcza potęga Odkupienia:
potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w sercu Twym Niepokalanym
odsłoni się dla wszystkich
światło nadziei!
fr. Aktu zawierzenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi - 25.03.1984r.


Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami, grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć
Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei,
Ojcze Przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata! Amen.
Kraków Łagiewniki - Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 17.08.2002r.


"Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby objawić swe Imię narodom. Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia twoich dzieci. Prosząc Cię o przebaczenie chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodami Przymierza."
tekst modlitwy wsunięty w szczelinę Ściany Płaczu w Jerozolimie 26.03.2000r.


"Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!"

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj łaskę spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie uległy zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.
Kalwaria Zebrzydowska 19.08.2002r.


O, Maryjo,
Jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących.
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jak zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.
Modlitwa za rodziny


Panie Jezu Chryste,
jedyny Pasterzu Twojego Kościoła,
Tobie oddaję wszystkie owoce mojej posługi wśród tego ludu:
przebacz wszelkie zło, pomnażaj dobro -
to Twoje dzieło i Tobie jednemu należy się chwała.

Ufny w Twoje miłosierdzie,
Tobie zawierzam braci i siostry,
których przed laty oddałeś pod moją pasterską troskę.
Zachowaj ich w miłości,
zjednocz w Twojej owczarni
i nieustannie prowadź,
aby nie ulegli rozproszeniu.

Weź na ramiona słabych,
ulecz poranionych,
ochraniaj mocnych.

Weź w opiekę umiłowany Kościół, który jest w Rzymie
i wszystkie Kościoły na całym świecie.
Przenikaj światłem i mocą Twojego Ducha
pasterzy, których postawiłeś na czele swego ludu,
aby go uświęcali, nauczali i by mu przewodzili.
Niech z zapałem wypełniają swoje dzieło,
aby przybliżało się Twoje Królestwo.

Przez ręce Maryi, umiłowanej Matki,
Tobie oddaję siebie,
moją teraźniejszość i przyszłość,
abym wypełnił moją posługę tak, jak Ty tego pragniesz.

Najwyższy Pasterzu,
bądź pośrodku nas,
abyśmy u Twego boku
mogli bezpiecznie zdążać do domu Ojca.
Amen.
Modlitwa Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. w 25 rocznicę pontyfikatu 16.10.2003r.


 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki