Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Biuro parafialne

         

Biuro  parafialne  czynne  jest:

        Poniedziałek,   wtorek,  środa  i  czwartek 
                   od  godz. 18.30  do  19.30
Sakrament  Chrztu  św.
Sakrament Chrztu św. sprawowany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św.  o  godz.  13.00. Oraz w pierwsze Świeto Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. wciągu dwóch tygodni przed obraną niedzielą, przynosząc następujące dokumenty:
- Akt  urodzenia  dziecka
-
Rodzice  Chrzestni  powinni  dostarczyć  zaświadczenie  od  Księdza  Proboszcza  że  mogą  być  chrzestnymi.

( Zaświadczenie takie Chrzestni mogą dostarczyć bezpośrednio przed Chrztem św.)
W sobotę  przed  niedzielą  Chrztu św. o godz. 17.00  jest  nauka dla  Rodziców  i  Chrzestnych.
Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:
1. Nieochrzczone.
2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
3. Które publicznie zaparły się wiary.
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
6. Żyjące w małżeństwie niesakramentalnym lub w wolnym związku.
Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego trzy miesiące przed obranym terminem ślubu, z następującymi dokumentami:
- Metryki Chrztu św. -  świeżej daty.
- Dowody osobiste.
- Ostatnie świadectwo z nauki religii.

Jeśli  zawierane  jest  małżeństwo  konkordatowe to należy miesiąc przed ślubem  dostarczyć zaświadczenie  z  Urzędu Stanu Cywilnego o  stanie  wolnym  narzeczonych.
W interesie Narzeczonych jest zadbanie o oprawę muzyczną ceremonii ślubu przez wybór organisty czy zespołu.

 

 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki