Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Krucjata Wyzwolenia Czlowieka

 

Peregrynacja Krzyża

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 

Od 15 września 2008 r. w naszej diecezji peregrynuje Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przed którym modlimy się o wyzwolenie naszego narodu z nałogów, w szczególności z pijaństwa.

 

23 listopada 2008 r. o godzinie 18.00 Krzyż zostanie uroczyście wprowadzony do naszego Kościoła, a następnie po Mszy św. odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z czuwaniem przy Krzyżu.

 

Zapraszamy wszystkich na modlitwę w intencji wyzwolenia naszych bliskich i nas samych z różnych uzależnień i nałogów.

 

Plan peregrynacji Krzyża KWC w naszej parafii

23.11.2008

18.00    Msza Św. z uroczystym wprowadzeniem Krzyża do kościoła

18.45    Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.30    Różaniec

20.00    Apel Jasnogórski

 

Więcej na temat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znajdziesz tutaj (odwołanie do

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

KWC została powołana przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

 

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa,

co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu,

co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości,

narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

 

Jan Paweł II.

list pożegnalny do Polaków z dnia 23 października 1978 r.

 

Czym jest KWC?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła jest maryjnym ruchem, który stoi zdecydowanie na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu. Abstynencja w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka ma przede wszystkim wartość nadprzyrodzoną jako akt ekspiacji, wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Chodzi w niej o dobrowolne wyrzeczenie się rzeczy - samej w sobie jeszcze nie złej i zakazanej - z motywu miłości Boga i bliźniego.

 

Dlaczego Krucjata?

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem.

 

 

 

Krzyż,

jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża,

trzeba pokonać lęk,

dlatego zadaniem Krucjaty jest

wyzwalanie ludzi z lęku.

 

 

 

 

Uznanie Prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W odniesieniu do Krucjaty Wstrzemięźliwości z lat 1957-60, do tradycji której nawiązuje obecna Krucjata Wyzwolenia Człowieka, wyraził uznanie Kościoła Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w błogosławieństwie przesłanym Krucjacie w dniu 28. 10. 1957 r.:

Chodzi nie tylko o to, by ludzie wyrzekli się wódki, lecz by jak najwięcej ich z pobudek nadprzyrodzonych wyrzekło się wszelkich napojów alkoholowych. Zrozumieliście tę prawdę. Kroczcie więc za nią naprzód. Uczcie ludzi lepszego, Bożego pojmowania sprawy trzeźwości. Ukażcie im abstynencję od strony jak najbardziej właściwej: jako wynagrodzenie Bogu za wszystkie zniewagi, których doznaje od tych, co w nietrzeźwości zapominają o swym człowieczeństwie. Niech jak najwięcej naszych braci i sióstr zrozumie, że tym drobnym stosunkowo wyrzeczeniem wybłagać mogą u Boga zmiłowanie nad ludźmi, którzy zgubili się w oparach alkoholu, zmiłowanie nad ich rodzinami i otoczeniem, zmiłowanie nad narodem naszym spychanym do przepaści przez nieszczęsny nałóg i jego skutki.

 

Uczestnictwo w KWC

Członkami KWC mogą zostać osoby zobowiązujące się do całkowitej abstynencji od alkoholu. Właczenie się do KWC deklaruje się na piśmie. Wszyscy członkowie KWC są wpisywani do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy KWC. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

§         na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;

§         na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

 

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC.

 

 

Założyciel KWC - Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Wybitny teolog, pastoralista i liturgista, założyciel Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów.

Od 1957 roku zorganizował i prowadził społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża''. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe, a w marcu 1961 roku ks. Blachnickiego are sztowano m.in. za działalność na rzecz trzeźwości. Po ponad 4 miesiącach aresztu w więzieniu w Katowicach otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata, po czym został zwolniony. Zakładając w 1979 r. Krucjatę Wyzwolenia Człowieka kontuował dzieło rozpoczęte w latach sześćdziesiątych rozszerzając je o wyzwolenie człowieka z wszelkich zniewoleń i uzależnień.


9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny

 

Więcej informacji znajdziesz na stronach

www.kwc.oaza.pl

www.blachnicki.oaza.pl

www.oaza.pl

 

 

 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki