Parafia Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim
 
  Niedziele i Święta
7.00
8.30
10.00
11.30 ( dla dzieci)
13.00
18.00
  W święta zniesione
6.30
10.00
18.00
 
  I Piątek Miesiąca 6.30
16.30 (dla dzieci)
18.00
19.00 (dla młodzieży)
 
  W dni powszednie
6.30
18.00
 
  Spowiedz Święta:
Niedziela:
podczas Mszy Św.
Dni powszednie:
20 minut przed
Mszą Św.

Światowe Dni Młodzieży

 

W lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce Światowe Dni Młodzieży.

Zanim jednak pielgrzymi przyjadą do Krakowa na główne uroczystości,

spędzą tydzień misyjny (20-25 lipca) w różnych diecezjach. Jedną z najbardziej popularnych jest Archidiecezja Gdańska. Tylko do naszego dekanatu ma przyjechać około sześciuset pielgrzymów pochodzących z różnych stron świata.

By możliwe było ich ugoszczenie potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Potrzebni są wolontariusze, którzy pomogą nie tylko w zatroszczeniu się o przybyłych gości podczas ich pobytu w Polsce, ale również włączą się w planowanie i propagowanie wydarzenia między innymi poprzez akcje informacyjne, tworzenie służby liturgicznej oraz zespołu muzycznego.

 Niezbędne są także osoby, które zgodzą się przyjąć pielgrzymów w swoich domach. Może to być wyjątkowa okazja, by, czyniąc w ten sposób dobro 

drugiemu człowiekowi, wykazać się prawdziwie chrześcijańską postawą. Zapraszamy do włączenia się w to wydarzenie!

 

 

                                  nocleg.badanie.net

                               wolontariusz.badanie.net

                    e-mail:  pruszcz.sdm@gmail.com

                                   tel.   725 446 725

 

Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami

i  papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

 

ŚDM - Papież i Młodzi. Razem.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

 

W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

 

Trochę historii - spotkania "na próbę"

Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.

 

Ustanowienie ŚDM

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

 

Wspólnota, formacja i radość wiary

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

 

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. 

 

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.

 

ŚDM - spotkania na temat

Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym. 

Ile czasu trwają ŚDM

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie  nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów. 

 

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.

 

         SYMBOLE  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY

KRZYŻ  I  IKONA  MATKI  BOŻEJ  SALUS  POPULI  ROMANI

                  W  NASZEJ  PARAFII

Bezpośrednio po przekazaniu młodym Polakom krzyża Światowych Dni

Młodzieży oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w kwietniu 2014

rozpoczęła się peregrynacja tych znaków po Polsce. Jako pierwsza,

znaki te przyjęła archidiecezja poznańska.

        Krzyż Światowych Dni Młodzieży został przekazany młodym

katolikom  w  22 kwietnia1984 na zakończenie Jubileuszowego Roku

Odkupienia. Wtedy Jan Paweł II powiedział : „Ponieście Go  na cały

świat” ... „Umiłowani młodzi, u  kresu Roku Świętego powierzam

wam  znak  tego Roku Jubileuszowego:  Krzyż Chrystusa.

Ponieście Go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus

umiłował  ludzkość  i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie

umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”.

       Święty Jan Paweł II przypomniał o związku Krzyża Roku Świętego

ze  Światowymi Dniami Młodzieży. Ojciec  Święty napisał:

 „Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła się i rozwinęła inicjatywa

Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi «przystankami» na

waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym

wezwaniem,  by  budować  życie  na skale, którą  jest Chrystus”

       Ten Krzyż pielgrzymuje po wszystkich kontynentach.

Jest znakiem Chrystusa, który szuka człowieka. Zachęca młodych ludzi,

aby „wypłynęli na głębię” i mówili całym swym życiem  „Tak. Chrystusowi”. Ten Krzyż przypomina o Bożym miłosierdziu. A zatem

hasłem peregrynacji są słowa: „Dotknij Miłosierdzia.”

W peregrynacji krzyża ŚDM generalnie chodzi o to, aby gromadząc się wokół  krzyża zwracać nasze spojrzenie ku Jezusowi, ukrzyżowanemu

 „Panu chwały” (por. 1Kor 2,8). Dlatego trzeba zadbać o to, aby spotkanie

z krzyżem, prowadziło do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje, by obudziło w  nas

pamięć o Jezusie, uwielbienie i wdzięczność dla Niego i pociągnęło do oddania Jezusowi życia.

Peregrynacja krzyża ŚDM stwarza wspaniałą okazję przypomnienia prawdy

o duchowym dziedzictwie krzyża.

          W roku 2013 św. Jan Paweł II przekazał młodym Ikonę Matki Bożej

Salus Populi Romani. Wtedy św. Jan Paweł II powiedział: „Dzisiaj

powierzam wam ikonę Maryi.  Od  teraz będzie  razem z  Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę!

Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy

jak  apostoł  Jan zostali wezwani, aby  przyjąć  Ją do swojego życia.”

Od  tego  roku oba znaki – symbole przemierzają cały świat, wszystkie

kontynenty, kraje, diecezje, parafie i inne miejsca. Te znaki, przy których

dokonało się wiele cudów przybywają do naszej Parafii, przygotujmy się,

aby godnie przeżyć czas ich nawiedzenia.

 

 

 

 

 

 
 
 
  webmaster:
Ks. Proboszcz J.Pobłocki